Home | Contact | Privacy | Algemene Voorwaarden | Affiliates | Handleiding Artikel Tornado | Ledengedeelte
ALGEMENE DEELNEMERS VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten / producten deze voorwaarden te
kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Prijzen & BTW
2.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW.
2.2 ArtikelTornado.nl behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de
toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.
2.3 Vanaf de datum van betaling heeft de klant 14 dagen de tijd om het product te proberen, binnen deze periode heeft de klant het recht om het volledige
bedrag terug te krijgen. De klant dient daarvoor een e-mail te sturen naar support AT artikeltornado PUNT nl
Artikel 3: Levering
3.1 Na betaling volgt directe toegang tot het product. De klant ontvangt de login gegevens in een automatisch verstuurde e-mail.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Alle afnemers van de diensten en/of producten van ArtikelTornado.nl  stemmen vrijwillig toe alle risico's van de diensten en software voor eigen rekening
te nemen.
4.2 ArtikelTornado.nl en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of
overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Tevens kan ArtikelTornado.nl
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale / psychologische klachten.
4.3 De inhoud van deze website is door met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de ArtikelTornado.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten
aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.4 Elke inspanning is geleverd om een getrouw beeld te geven van deze dienst. ArtikelTornado.nl  geeft echter geen garantie dat de klant geld zal
verdienen met dit product. Dit kan namelijk van verschillende factoren afhankelijk zijn, waaronder o.a. (maar niet uitsluitend) de eigen inzet van de klant. Dit
product is niet bedoeld als hulpmiddel om snel rijk te worden.
4.5 ArtikelTornado.nl  wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, accuraatheid, veiligheid of betrouwbaarheid van
deze dienst.
4.6 ArtikelTornado.nl  behoudt zich het recht voor om op enig moment de dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan en
zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant.
4.7 Het is niet toegestaan om bestaande artikelen (van internet of andere media) te kopiƫren en te bewerken met de software van ArtikelTornado.nl . Dit is
plagiaat en is ten strengste verboden. Dit zal leiden aan onze kant tot juridische stappen en een permanente account verwijdering.